Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
persian language ÒÈÇä ÝÇÑÓی
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages
View previous topic :: View next topic  
Author Message
navid
n00b
n00b


Joined: 19 Feb 2007
Posts: 1
Location: Iran

PostPosted: Mon Feb 19, 2007 10:56 pm    Post subject: persian language ÒÈÇä ÝÇÑÓی Reply with quote

Hello internet users
I really got unhappy when I saw almost all languages except Farsi(Persian).I do not know if I am the first farsi language internet user that has used and registered in this forum or not.
I am also very happy that have started a part of this web site in farsi(of course this passage is written in English for you).
In addition I ask you to visit my Website which has been developing and is going to be a cyclopedia.
Thank you very much.
ÈÓãå Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍیã

ÈÇ ÚÑÖ ÓáÇã
åãÇä ØæÑ ˜å ÏÑ ÈÇáÇ ÇÔÇÑå ˜ÑÏã ÇÒ Çیä˜å ãä ÇËÑی ÇÒ ÒÈÇä ÝÇÑÓی ÏÑ Çیä ÝÑæã äÏیÏã äÇÑÇÍÊ ÔÏã.ÇãیÏæÇÑã ÈیÔÊÑ Èå ÒÈÇä ÝÇÑÓی ÇÑÒÔ ÏÇÏå ÔæÏ
ÈÇ ÊԘÑ
Back to top
View user's profile Send private message
punter
Guru
Guru


Joined: 25 Nov 2002
Posts: 506

PostPosted: Tue Feb 20, 2007 1:44 am    Post subject: Reply with quote

I am not sure.... but I think I posted a thread in farsi somewhere around here at some point.
but if you think you're the first persian user registered on the gentoo forums, I must say you're almost 5 years late !
Back to top
View user's profile Send private message
life-is-life
n00b
n00b


Joined: 19 Jun 2010
Posts: 1

PostPosted: Sat Jun 19, 2010 8:17 am    Post subject: Re: persian language ÒÈÇä ÝÇÑÓی Reply with quote

navid wrote:
Hello internet users
I really got unhappy when I saw almost all languages except Farsi(Persian).I do not know if I am the first farsi language internet user that has used and registered in this forum or not.
I am also very happy that have started a part of this web site in farsi(of course this passage is written in English for you).
In addition I ask you to visit my Website which has been developing and is going to be a cyclopedia.
Thank you very much.
ÈÓãå Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍیã

ÈÇ ÚÑÖ ÓáÇã
åãÇä ØæÑ ˜å ÏÑ ÈÇáÇ ÇÔÇÑå ˜ÑÏã ÇÒ Çیä˜å ãä ÇËÑی ÇÒ ÒÈÇä ÝÇÑÓی ÏÑ Çیä ÝÑæã äÏیÏã äÇÑÇÍÊ ÔÏã.ÇãیÏæÇÑã ÈیÔÊÑ Èå ÒÈÇä ÝÇÑÓی ÇÑÒÔ ÏÇÏå ÔæÏ
ÈÇ ÊԘÑ


salam navid jan,
nemidoonam chand saale ke in tapic ro zadi vali man taze ba in site ashna shodam.
shaayad dige too in site faa'l nabaashi vali fekr konam dovomin Irani baasham too in site.
Back to top
View user's profile Send private message
quaere verum
n00b
n00b


Joined: 14 Jun 2010
Posts: 2

PostPosted: Mon Jun 21, 2010 1:41 pm    Post subject: Re: persian language ÒÈÇä ÝÇÑÓی Reply with quote

life-is-life wrote:
salam navid jan,
nemidoonam chand saale ke in tapic ro zadi vali man taze ba in site ashna shodam.
shaayad dige too in site faa'l nabaashi vali fekr konam dovomin Irani baasham too in site.


Salaam life-is-lfe. Fekr konam u sevomin Irani bashy inja. :wink:
_________________
Hold to forgiveness, command what is right, but turn away from the ignorant.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum