Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
Hebrew forum?
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

Goto page 1, 2  Next  
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dushkin
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 29 Apr 2004
Posts: 94
Location: Your network

PostPosted: Thu Apr 29, 2004 3:31 pm    Post subject: Hebrew forum? Reply with quote

Oh come on! Hebrew speakers need some forum to share their expiriences about Linux vocabulary and XKB settings (as well as palns to steal money... just kidding).
I think it'll encourage all of those with bad english to ask questions and use Gentoo of course.

Nu, be'emet! Dovrey ivrit zkukim le'forum kdey lachalok et chavayoteyhem beno'gea la'shimush be ivrit be Linux, o'hagdarot be'XKB (benosaf le'tochniot le'gneyvat ksafim.. stam).
Choshvani she tza'ad ze yeoded et kol elu she ha'anglit shelahem shava la'tachat lishol she'elot ve'kamuvan, lehishtamesh be Gentoo.
_________________
http://www.dushkin.org/ - Think different!
Back to top
View user's profile Send private message
meital
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 17 Feb 2004
Posts: 93

PostPosted: Thu Apr 29, 2004 9:56 pm    Post subject: Reply with quote

אחלה רעיון, תמיד תהיתי איפה אפשר להתחיל קונספירציה יהודית כלל עולמית :wink:

Last edited by meital on Tue May 04, 2004 8:26 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
dushkin
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 29 Apr 2004
Posts: 94
Location: Your network

PostPosted: Fri Apr 30, 2004 8:51 am    Post subject: Reply with quote

לא יהודית, בבקשה, אל תקלל.
_________________
http://www.dushkin.org/ - Think different!
Back to top
View user's profile Send private message
JOnatan44
n00b
n00b


Joined: 24 Apr 2004
Posts: 68
Location: Isreal

PostPosted: Sun Jun 20, 2004 1:55 pm    Post subject: Reply with quote

Jump to top.
קפוץ קפוץ קפוץ. :wink:
Back to top
View user's profile Send private message
set_
n00b
n00b


Joined: 28 Jun 2004
Posts: 4
Location: Australia, Melbourne.

PostPosted: Tue Jun 29, 2004 3:23 am    Post subject: Reply with quote

שלום שלום. אני גם חדש.
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Tue Jul 13, 2004 9:51 am    Post subject: Reply with quote

i think theyll only approve a new forum when there are enough users.
Back to top
View user's profile Send private message
PsychoDad
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 14 Apr 2004
Posts: 96
Location: Israel

PostPosted: Tue Jul 13, 2004 2:51 pm    Post subject: Reply with quote

åëîä æä îñôé÷ îéùúîùéí?

and how much is enough?
_________________
BUFU = Buy Us Fu*k U ! :)
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Sun Jul 18, 2004 11:46 am    Post subject: Reply with quote

îñôé÷ îùúîùéí æä áòøê ëùîñôø ääåãòåú áôåøåí äæä éäéå
áñãø âåãì ùì ôåøåí áùôä àçøú..æä ø÷ ääòøëä ùìé
Back to top
View user's profile Send private message
planetsheinker
Guru
Guru


Joined: 26 Feb 2004
Posts: 403
Location: Israel

PostPosted: Tue Jul 20, 2004 6:16 am    Post subject: Reply with quote

שלום meital :-)

אני מבין שאתה מישראל ומשתמש בג'נטו

יש לי שאלה איך הסתדרת עם החיבור לאינטרנט?
איזה חומרה יש לכה בשביל זה?
ומי ספק האינטרנט שלך?
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Tue Jul 20, 2004 4:36 pm    Post subject: Reply with quote

àðé àåìé ìà îéèì àáì àðé éëåì ìòæåø çì÷éú

éù áòééä òí ëîä îäîåãîéí ùáæ÷ ðåúðéí àí àúä îùúîù á
adsl
áééçåã áàéìå ùîùúîùéí á
usb

áëáìéí ìà öøéê ìäéåú ùåí áòééä.
Back to top
View user's profile Send private message
planetsheinker
Guru
Guru


Joined: 26 Feb 2004
Posts: 403
Location: Israel

PostPosted: Wed Jul 21, 2004 4:33 pm    Post subject: Reply with quote

ëï, àú æä àðé ëáø éåãò nighty
éù ìé ALE 130 USB ADSL MODEM
åäåà ìà ðúîê úçú â'ðèå

àæ øöéúé ìùàåì îä àðé òåùä áî÷øä äæä?
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Sun Jul 25, 2004 2:02 pm    Post subject: Reply with quote

ìà äøáä òí äîåãí
àåìé úçáø àåúå ãøê
router
àå
gateway
ùéäéä îçåáø ìîåãí.
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Sun Jul 25, 2004 2:48 pm    Post subject: Reply with quote

àðé ìà îåîçä âãåì ëé ôùåè àéï ìé
dsl
äëé ôùåè ùúùàì áôåøåí ú÷ùåøú áàðâìéú åäí éòðå ìê ëðøàä éåúø èåá îîðé.
Back to top
View user's profile Send private message
bar_dfg
n00b
n00b


Joined: 14 Sep 2004
Posts: 3

PostPosted: Tue Sep 14, 2004 5:27 am    Post subject: Reply with quote

יש מצב מישו עוזר לי פה להתקין?
_________________
If your on IRC, query me - bar`dfg
Back to top
View user's profile Send private message
__LoneStar__
n00b
n00b


Joined: 15 Oct 2004
Posts: 12
Location: Middle East

PostPosted: Wed Nov 03, 2004 9:45 pm    Post subject: Reply with quote

àú äîãøéê ìçéáåø îåãí
USB
áàúø ôéðâååéï ÷øàú?

àîðí äîãøéê îãáø òì çéáåø ìëáìéí, àáì ìôçåú äçì÷ äøàùåï òì çéáåø îåãí éå. àñ. áé. éëåì ìòæåø ìê.

http://penguin.org.il/guides/guides.php?act=view&name=LinuxUSBCable

áøâò ùäöìçú ìæäåú àú äîåãí, ôùåè ò÷åá àçø ääåøàåú ìçéáåø
pppoe
ùéù áîãøéê ääú÷ðä ùì â'ðèå.
_________________
Dan Elharrar
Back to top
View user's profile Send private message
sapkali_fare
n00b
n00b


Joined: 31 Oct 2004
Posts: 3

PostPosted: Fri Nov 05, 2004 1:21 pm    Post subject: Reply with quote

:roll:
_________________
i've been occupying this world since 1985 ..
Back to top
View user's profile Send private message
alechiko
Guru
Guru


Joined: 01 Feb 2004
Posts: 465
Location: Inside piano, do not disturb.

PostPosted: Wed Nov 10, 2004 12:00 am    Post subject: Odd.. Reply with quote

I can read some of the hebrew on this forum but other posts just show up as a bunch of question marks (?) encased in black diamonds. Whats the score with that?

akiru
_________________
None
Back to top
View user's profile Send private message
mc_03
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 27 Aug 2004
Posts: 94

PostPosted: Sat Nov 13, 2004 5:59 am    Post subject: Re: Odd.. Reply with quote

akiru wrote:
I can read some of the hebrew on this forum but other posts just show up as a bunch of question marks (?) encased in black diamonds. Whats the score with that?

akiru


I get the same problem. I've messed with encoding to no avail. I think it has to do with UTF-8 not being properly set up, something which I've been meaning to do for a while:
https://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=166984

Anywho... shalom lecoolam! Ani gam medaber ivrit, aval lo col kach betzoorah tov. Haeem hayeesraelim po yecholim laazor kedey she ani oseh shgeeyot? Ani gam masceem shetzarich leeheyot forum (???) ivrit. :)

Yes, my hebrew is terrible. And as far as technical (never mind linux) terminology goes, I'm lost beyond the word "machshev." Shows what good school is for. :roll:
From now on I'm using this thread to practice! :D
Back to top
View user's profile Send private message
TFK
n00b
n00b


Joined: 04 Jul 2004
Posts: 18
Location: Jerusalem, Israel

PostPosted: Sat Nov 20, 2004 4:01 pm    Post subject: Reply with quote

I second the Hebrew Forum idea.

מעניין מה התהליך הרשמי ליצירת פורום בשפה חדשה?
Back to top
View user's profile Send private message
alechiko
Guru
Guru


Joined: 01 Feb 2004
Posts: 465
Location: Inside piano, do not disturb.

PostPosted: Sat Nov 20, 2004 6:04 pm    Post subject: Reply with quote

TFK wrote:
I second the Hebrew Forum idea.

מעניין מה התהליך הרשמי ליצירת פורום בשפה חדשה?


It wont happen.. There are already sufficient Israeli users to warrant a hebrew forum but the site admins dont seem to have decided to add a hebrew forum. Also this has been asked before. What might be a better idea is to work together to come up with some sort of Hebrew Gentoo portal.

Translations of documents and tutorials/tips and things.. put them on the website. Thoughts?

akiru
_________________
None
Back to top
View user's profile Send private message
TFK
n00b
n00b


Joined: 04 Jul 2004
Posts: 18
Location: Jerusalem, Israel

PostPosted: Sun Nov 21, 2004 6:13 am    Post subject: Reply with quote

Sure, a kind of Gentoo Hebrew Wiki. But why won't the admins put up a Hebrew forum despite the user presence?
Back to top
View user's profile Send private message
alechiko
Guru
Guru


Joined: 01 Feb 2004
Posts: 465
Location: Inside piano, do not disturb.

PostPosted: Sun Nov 21, 2004 3:55 pm    Post subject: Reply with quote

TFK wrote:
Sure, a kind of Gentoo Hebrew Wiki.


Yup, exactly :)

akiru
_________________
None
Back to top
View user's profile Send private message
alechiko
Guru
Guru


Joined: 01 Feb 2004
Posts: 465
Location: Inside piano, do not disturb.

PostPosted: Sun Nov 28, 2004 5:51 pm    Post subject: Reply with quote

Ive registered #gentoo-il on irc.freenode.net and though i dont expect it to be flooded with users it might be a nice way to start getting the israeli users all into one place. It'd be nice to see just how many we actually have :)

akiru
_________________
None
Back to top
View user's profile Send private message
nighty
Apprentice
Apprentice


Joined: 10 Aug 2003
Posts: 217
Location: right behind you.

PostPosted: Thu Dec 02, 2004 6:08 pm    Post subject: Reply with quote

well what browser are you using? (??? thing) konqueror?
it has to do with not enabling unicode binding in kde. usually defining the correct lc ctype variable solves this problem.
Back to top
View user's profile Send private message
alexrait1
n00b
n00b


Joined: 26 Nov 2004
Posts: 4

PostPosted: Fri Dec 03, 2004 8:42 am    Post subject: Reply with quote

עכשיו גם אני פה
נראה לי שכל הבעיות שקשורות לעברית הן משותפות ליתר ההפצות. מה בדיוק מיוחד ב
gentoo
שדורש טיפול אחר?
_________________
no guts - no glory
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages All times are GMT
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum