Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
błędy portage, problemy z pythonem i aktualizacją systemu
View unanswered posts
View posts from last 24 hours
View posts from last 7 days

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Polskie forum (Polish) Instalacja i sprzęt
View previous topic :: View next topic  
Author Message
zygikuleczka
n00b
n00b


Joined: 04 Jun 2010
Posts: 13

PostPosted: Tue Jan 06, 2015 11:33 am    Post subject: błędy portage, problemy z pythonem i aktualizacją systemu Reply with quote

Witam, długo nie aktualizowałem systemu i teraz mam masę problemów także nawet nie wiadomo od czego zacząć:

jako pierwsze zauważyłem błędy wynikające z wersji pythona aktywnej w systemie:

Code:
eselect python list
Available Python interpreters:
  [1]   python2.7 *
  [2]   python3.3
  [3]   python3.4


jeśli jest ta wersja ustawiona(wcześniej miałem i używałem tych nowszch) przy próbie emergowania czegokolwiek pokazuje się błąd:

Code:
[ebuild   R    ] sys-fs/ncdu-1.10  129 KiB

Total: 1 package (1 reinstall), Size of downloads: 129 KiB

Would you like to merge these packages? [Yes/No]

>>> Verifying ebuild manifests

>>> Emerging (1 of 1) sys-fs/ncdu-1.10::gentoo
[sys-fs/ncdu-1.10] bash: /usr/lib/portage/python2.7/ebuild.sh: No such file or directory
 * The ebuild phase 'die_hooks' has been aborted since PORTAGE_BUILDDIR
 * does not exist: '/var/tmp/portage/sys-fs/ncdu-1.10'

>>> Failed to emerge sys-fs/ncdu-1.10


po przełączeniu na wersję 3.3 i puszczeniu python-updater pojawia się:
Code:
# python-updater
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python-exec/python3.3/portageq", line 1206, in <module>
    commands = sorted(k for k, v in globals().items() \
  File "/usr/lib/python-exec/python3.3/portageq", line 1207, in <genexpr>
    if k not in non_commands and isinstance(v, types.FunctionType) and v.__module__ == "__main__")
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/objectproxy.py", line 22, in __getattribute__
    result = object.__getattribute__(self, '_get_target')()
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/lazyimport.py", line 130, in _get_target
    __import__(name)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1565, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1532, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 584, in _check_name_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1022, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1003, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 560, in module_for_loader_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 853, in _load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in get_code
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 4: invalid start byte
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python-exec/python3.3/portageq", line 1206, in <module>
    commands = sorted(k for k, v in globals().items() \
  File "/usr/lib/python-exec/python3.3/portageq", line 1207, in <genexpr>
    if k not in non_commands and isinstance(v, types.FunctionType) and v.__module__ == "__main__")
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/objectproxy.py", line 22, in __getattribute__
    result = object.__getattribute__(self, '_get_target')()
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/lazyimport.py", line 130, in _get_target
    __import__(name)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1565, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1532, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 584, in _check_name_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1022, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1003, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 560, in module_for_loader_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 853, in _load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in get_code
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 4: invalid start byte
 * Python 2 and Python 3 not installed


a emerge wykazuje
Code:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/emerge", line 50, in <module>
    retval = emerge_main()
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/_emerge/main.py", line 1055, in emerge_main
    action=myaction, args=myfiles, opts=myopts)
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/objectproxy.py", line 30, in __call__
    result = object.__getattribute__(self, '_get_target')()
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/proxy/lazyimport.py", line 130, in _get_target
    __import__(name)
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/_emerge/actions.py", line 70, in <module>
    from _emerge.depgraph import backtrack_depgraph, depgraph, resume_depgraph
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/_emerge/depgraph.py", line 35, in <module>
    from portage.package.ebuild.config import _get_feature_flags
  File "/usr/lib64/python3.3/site-packages/portage/package/ebuild/config.py", line 63, in <module>
    from portage.package.ebuild._config.unpack_dependencies import load_unpack_dependencies_configuration
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1565, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1532, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 584, in _check_name_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1022, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1003, in load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 560, in module_for_loader_wrapper
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 853, in _load_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in get_code
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 4: invalid start bytena wersji 3.4 python updater znajduje program mirage do updatowania ale nie robi aktualizacji bo wykazuje błąd:
Code:
  File "/usr/bin/emerge", line 41, in <module>
    import portage
ImportError: No module named 'portage'


i taki też pojawia się przy wywołaniu emerge z dowolną opcją.

Code:
emerge --info
Portage 2.2.14 (python 2.7.8-final-0, default/linux/amd64/13.0/desktop, gcc-4.8.3, glibc-2.20, 3.16.1-aufs x86_64)
=================================================================
System uname: Linux-3.16.1-aufs-x86_64-Intel-R-_Core-TM-_i5-2500K_CPU_@_3.30GHz-with-gentoo-2.2
KiB Mem:     4025720 total,     82764 free
KiB Swap:     995992 total,    981908 free
Timestamp of tree: Tue, 06 Jan 2015 10:15:01 +0000
ld GNU ld (Gentoo 2.24 p1.4) 2.24
app-shells/bash:          4.3_p30-r1
dev-java/java-config:     2.2.0
dev-lang/perl:            5.20.1-r3
dev-lang/python:          2.7.8, 3.3.5-r1, 3.4.2
dev-util/cmake:           3.0.2
dev-util/pkgconfig:       0.28-r2
sys-apps/baselayout:      2.2
sys-apps/openrc:          0.13.4
sys-apps/sandbox:         2.6-r1
sys-devel/autoconf:       2.13, 2.69
sys-devel/automake:       1.11.6, 1.14.1
sys-devel/binutils:       2.24-r3
sys-devel/gcc:            4.8.3
sys-devel/gcc-config:     1.8
sys-devel/libtool:        2.4.3-r2
sys-devel/make:           4.1-r1
sys-kernel/linux-headers: 3.17-r1 (virtual/os-headers)
sys-libs/glibc:           2.20
Repositories: gentoo x-portage
ACCEPT_KEYWORDS="amd64 ~amd64"
ACCEPT_LICENSE="*"
CBUILD="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-O2 -pipe -fomit-frame-pointer -march=native"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CONFIG_PROTECT="/etc /usr/share/gnupg/qualified.txt"
CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/ca-certificates.conf /etc/env.d /etc/fonts/fonts.conf /etc/gconf /etc/gentoo-release /etc/revdep-rebuild /etc/sandbox.d /etc/terminfo"
CXXFLAGS="-O2 -pipe -fomit-frame-pointer -march=native"
DISTDIR="/var/portage/distfiles"
FCFLAGS="-O2 -pipe"
FEATURES="assume-digests binpkg-logs config-protect-if-modified distlocks ebuild-locks fixlafiles merge-sync news nodoc noinfo noman parallel-fetch preserve-libs protect-owned sandbox sfperms strict unknown-features-warn unmerge-logs unmerge-orphans userfetch userpriv usersandbox usersync"
FFLAGS="-O2 -pipe"
GENTOO_MIRRORS="http://gentoo.mirror.pw.edu.pl/ http://gentoo.kiev.ua/ftp/ http://gentoo.supp.name/"
LDFLAGS="-Wl,-O1 -Wl,--as-needed"
MAKEOPTS="-j5"
PKGDIR="/usr/portage/packages"
PORTAGE_CONFIGROOT="/"
PORTAGE_RSYNC_OPTS="--recursive --links --safe-links --perms --times --omit-dir-times --compress --force --whole-file --delete --stats --human-readable --timeout=180 --exclude=/distfiles --exclude=/local --exclude=/packages"
PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp"
PORTDIR="/usr/portage"
PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage"
SYNC="rsync://rsync.europe.gentoo.org/gentoo-portage"
USE="X a52 aac acl acpi alsa amd64 berkdb bluetooth branding bzip2 cairo cdda cdr cleartype cli consolekit cracklib crypt cxx dbus dri dts dvd dvdr emboss encode exif fam firefox flac fortran gadu gdbm gif glamor gpm gtk iconv ipv6 java jimtcl jpeg kernel-patch lcms ldap libnotify mad mmx mng modules mp3 mp4 mpeg multilib ncurses nls nptl nsplugin odbc ogg opengl openmp pam pango pcre pdf png policykit ppds python2 qt3support qt4 readline sdl sensord session spell spice sse sse2 ssl startup-notification svg symlink tcpd tiff truetype udev udisks unicode upcall upower usb vdpau vorbis wxwidgets x264 xcb xml xv xvid zlib" ABI_X86="64" ALSA_CARDS="ali5451 als4000 atiixp atiixp-modem bt87x ca0106 cmipci emu10k1x ens1370 ens1371 es1938 es1968 fm801 hda-intel intel8x0 intel8x0m maestro3 trident usb-audio via82xx via82xx-modem ymfpci" APACHE2_MODULES="authn_core authz_core socache_shmcb unixd actions alias auth_basic authn_alias authn_anon authn_dbm authn_default authn_file authz_dbm authz_default authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cgi cgid dav dav_fs dav_lock deflate dir disk_cache env expires ext_filter file_cache filter headers include info log_config logio mem_cache mime mime_magic negotiation rewrite setenvif speling status unique_id userdir usertrack vhost_alias" CALLIGRA_FEATURES="kexi words flow plan sheets stage tables krita karbon braindump author" CAMERAS="ptp2" COLLECTD_PLUGINS="df interface irq load memory rrdtool swap syslog" ELIBC="glibc" GPSD_PROTOCOLS="ashtech aivdm earthmate evermore fv18 garmin garmintxt gpsclock itrax mtk3301 nmea ntrip navcom oceanserver oldstyle oncore rtcm104v2 rtcm104v3 sirf superstar2 timing tsip tripmate tnt ublox ubx" INPUT_DEVICES="keyboard mouse evdev" KERNEL="linux" LCD_DEVICES="bayrad cfontz cfontz633 glk hd44780 lb216 lcdm001 mtxorb ncurses text" LIBREOFFICE_EXTENSIONS="presenter-console presenter-minimizer" LIRC_DEVICES="devinput" OFFICE_IMPLEMENTATION="libreoffice" PHP_TARGETS="php5-5" PYTHON_SINGLE_TARGET="python2_7" PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_3" RUBY_TARGETS="ruby19 ruby20" USERLAND="GNU" VIDEO_CARDS="nvidia" XTABLES_ADDONS="quota2 psd pknock lscan length2 ipv4options ipset ipp2p iface geoip fuzzy condition tee tarpit sysrq steal rawnat logmark ipmark dhcpmac delude chaos account"
USE_PYTHON="2.7 3.3"
Unset:  CPPFLAGS, CTARGET, EMERGE_DEFAULT_OPTS, INSTALL_MASK, LANG, LC_ALL, PORTAGE_BUNZIP2_COMMAND, PORTAGE_COMPRESS, PORTAGE_COMPRESS_FLAGS, PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTSJeśli nie ustawić zmiennej USE_PYTHON sytuacja wygląda dokładnie tak samo, podobnie w przypadku zmian opcji PYTHON_SINGLE_TARGET i PYTHON_TARGETS.

W przypadku opcji ACCEPT_KEYWORDS="amd64 ~amd64" zawsze miałem tylko niestabilną ustawioną i w make.conf widnieje jedna gałąź.
Pomóżcie proszę co z tym zrobić i uratować system.
Back to top
View user's profile Send private message
zygikuleczka
n00b
n00b


Joined: 04 Jun 2010
Posts: 13

PostPosted: Wed Jan 14, 2015 5:34 pm    Post subject: Reply with quote

Z błędami tu opisanymi już mam sprawę rozwiązaną, jednak nadal przy próbie kompilacji na każdej jednej paczce coś się wywala:

Code:
Using Python from environment variable $PYTHON
Creating Python environment
Traceback (most recent call last):
  File "/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/python/virtualenv/virtualenv.py", line 21, in <module>
    from distutils.util import strtobool
  File "/usr/lib64/python2.7/distutils/util.py", line 12, in <module>
    from distutils.spawn import spawn
  File "/usr/lib64/python2.7/distutils/spawn.py", line 16, in <module>
    from distutils import log
ValueError: bad marshal data (unknown type code)
Traceback (most recent call last):
  File "/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/python/mozbuild/mozbuild/virtualenv.py", line 473, in <module>
    manager.ensure()
  File "/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/python/mozbuild/mozbuild/virtualenv.py", line 128, in ensure
    return self.build()
  File "/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/python/mozbuild/mozbuild/virtualenv.py", line 371, in build
    self.create()
  File "/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/python/mozbuild/mozbuild/virtualenv.py", line 147, in create
    raise Exception('Error creating virtualenv.')
Exception: Error creating virtualenv.
------ config.log ------
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.

configure:1184: checking host system type
configure:1205: checking target system type
configure:1223: checking build system type
configure:1299: checking for mawk
configure:1299: checking for gawk
*** Fix above errors and then restart with\
               "make -f client.mk build"
/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/client.mk:361: recipe for target 'configure' failed
make[2]: *** [configure] Error 1
make[2]: Leaving directory '/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release'
/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/client.mk:375: recipe for target '/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/ff/Makefile' failed
make[1]: *** [/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release/ff/Makefile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/var/tmp/portage/www-client/firefox-34.0.5-r1/work/mozilla-release'
client.mk:171: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 2
 * ERROR: www-client/firefox-34.0.5-r1::gentoo failed (compile phase):
 *   emake failed


Może ktoś coś podpowie...
Back to top
View user's profile Send private message
Jacekalex
Guru
Guru


Joined: 17 Sep 2009
Posts: 548

PostPosted: Sat Dec 26, 2015 3:30 am    Post subject: Reply with quote

Wersje pythona, to nie majtki, żeby je zmieniać co chwila.

Po każdej zmianie domyślnej wersji Pythona musisz odpalić z roota:
Code:
python-updater


To by było na tyle
8)
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Polskie forum (Polish) Instalacja i sprzęt All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum